• Къде се намирам:

Кошница

0.00 лв. (0)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

ID ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

 

Цени: За модели ХМС - 125(5"),150(6"),200(8"),250(10") цените се
предоставят след посещение на наш Представител.
При тези размери се изготвя индивидуален план за производство, а
Производителя гарантира 50г ГАРАНЦИЯ на изделието.

Хидро Магнитните Системи за неуитрализация и почистване на варовик, котлен камък и производните им съединения възпрепятства образуването на накипи и отстранява съществуващите вече отлагания по мрежата.

Неутрализаторът има следните технически параметри :
• основна система се явява магнитният материал неодим-желязо-бор ( Nd–Fe–B)
• магнитната енергия на материала на сърцевината е (ВН) > 260 кДж/ м3
• остатъчната магнитна индукция на сърцевината е 1,15 – 1,25 Тл
• радиалната съставляваща на магнитната индукция в близост до вътрешната стена на корпуса е не по-малко от 0,2 Тл
• максимално налягане на водата - 0,8 Мпа, при предварително заявяване - до 1,6 Мпа
• скорост на протичащата вода през ХМС - 0,5 – 4,0 м/с.

Неутрализаторът на твърдостта ХМС обезпечава:
-предотвратяване на накипообразуването
-отделяне на съществуващите накипи
- подобряване на топлоотдаването
- намаляване разхода на гориво и електроенергия
- увеличаване срока на годност на оборудоването

Неутрализаторът лесно се монтира, надеждна и дългогодишна е експлоатацията му, не иска абсолютно никакво обслужване и бързо се изплаща. При това липсват разходи на електроенергия, материали и консумативи при гаранция на производителя до 50 години.

Физико-химически принцип за действието на неутрализатора на твърдостта на водата

Принцип на работа на ХМС - магнитно взаимодействие на йоните, присъстващи във водата ( магнитен резонанс ) и едноврeменно протичащ процес на химическа кристализация.
Феро-магнитните частици, разтворени във водата, под действието на силно магнитно поле, стават центрове на електрохимическа кристализация, свързващи при това йоните на калция и магнезия, които съставляват основата на твърдостта на водата. Работата на неутрализатора на твърдостта на водата - ХМС - е основана на
циклично въздействие върху водата на магнитно поле с определена
пространствена конфигурация,създавана от високо енергетични магнити от типа Nd-Fe-B. Конструктивно ХМС се състои от корпус на основата на магнитен материал, служещ за магнито-провод , напълно изолиращ магнитно поле във вътрешностjа на изделието и магнитна система - сърцевина. Магнитната сърцевина се състои от тънкостена тръба от неръждаема стомана, във вътрешността на която са разположени в определен порядък и ориентация постоянни магнити и полюсни елементи. В края на тръбата има конусни накрайници, обезпечаващи ламинарен поток на водата вътре в неутрализатора. Центриращи елементи осигуряват не изменящо се положение на сърцевината
относно корпуса на устройството. Конструктивно магнитната система е надеждно изолирана от пряк контакт с водата, а накрайниците и центриращите елементи са от неръждаема стомана. Използването на високо енергетични магнити запазващи своите свойства много дълго време ( 49 и повече години ) и елементи от неръждаема стомана, позволява да се достигне много дълга работоспособност. Сечението на ХМС между корпуса и сърцевината осигурява непроменено налягане и дебит на водата при входящия и изходящия тръбопровод.

Параметри на магнитите:
Nd -R-Fe-Co-Ti-Cu-B
Остатъчна индукция / Тл: 1,2 - 1,3
Коерцитивна сила по намагнитеност / кА/м: 1 600-2 400
Магнитна енергия / кД/м3 : 280 - 320

Под въздействие на магнитното поле в работния обем се променят физичните свойства на водата, протичаща през неутрализатора на твърдостта и съдържащите се в нея силикати, магнезиеви и калциеви соли губят способността си да се формират във вид на плътен котлен камък и изтичат (особено след нагряване) във вид на шлака,с потока на водата.Обработената с неутрализатора вода разбива и отделя вече образувалия се и отпреди насложен по стените на водоносителите стар котлен камък и възпрепятствува образуването на нов. Оптималният интервал на скоростта на водата в неутрализатора на твърдостта на водата е от 0,5 - 4,0 м/секунда. Магнитната обработка на водата не изисква каквито и да са химически реактиви и затова този метод е абсолютно чист по отношение на екологията.

ЯНЕВ ПРИНТ
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8
Телефон: 0889 622968
Телефон: 052 643828
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg
web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ