• Къде се намирам:

Кошница

0.00 лв. (0)

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ХМС

ID КАК ДЕЙСТВА ХМС

 

ПРЕДПАЗВА ЦЕЛИЯ ВИ ДОМ ОТ КОТЛЕН КАМЪК И ОТЛАГАНИЯ, ПРЕДПАЗВА ВОДОПРОВОДА КАКТО И ВСИЧКИ СЪДОВЕ ЗА УПОТРЕБА

Принцип на работа на ХМС
Принцип на работа на ХМС - магнитно взаимодействие на йоните, присъстващи във водата ( магнитен резонанс ) и едновраменно протичащ процес на химическа кристализация.
Феромагнитните частици, разтворени във водата, под действието на силно
магнитно поле, стават центрове на електрохимическа кристализация, свързващи при това йоните на калция и магнезия, които съставляват основата натвърдостта на водата. Работата на неутрализатора на твърдостта на водата - ХМС - е основана на
циклично въздействие върху водата на магнитно поле с определена
пространствена конфигурация,създавана от високоенергетични магнити от типа Nd-Fe-B. Конструктивно ХМС се състои от корпус на основата на магнитен материал, служещ за магнитопровод , напълно изолиращ магнитно поле във вътрешноста на изделието и магнитна система - сърцевина. Магнитната сърцевина се състои от тънкостенна тръба от неръждаема стомана, във вътрешността на която са разположени в определен порядък и ориентация постоянни магнити и полюсни елементи. В края на тръбата има конусни накрайници, обезпечаващи ламинарен поток на водата вътре в неутрализатора. Центриращи елементи осигуряват неизменящо се положение на сърцевината
относно корпуса на устройството. Конструктивно магнитната система е надеждно изолирана от пряк контакт с водата, а накрайниците и центриращите елементи са от неръждаема стомана. Използването на високоенергетични магнити запазващи своите свойства много дълго време ( 49 и повече години ) и елементи от неръждаема стомана, позволява да се достигне много дълга работоспособност. Сечението на ХМС между корпуса и сърцевината осигурява непроменено налягане и дебит на водата при входящия и изходящия тръбопровод.
Параметри на магнитите:
Nd -R-Fe-Co-Ti-Cu-B
Остатъчна индукция / Тл: 1,2 - 1,3
Коерцитивна сила по намагнитеност / кА/м: 1 600-2 400
Магнитна енергия / кД/м3 : 280 - 320

Под въздействие на магнитното поле в работния обем се променят физичните свойства на водата, протичаща преа неутрализатора на твърдостта и съдържащите се в нея силикати, магнезиеви и калциеви соли губят способността си да се формират във вид на плътен котлен камък и изтичат (особено след нагряване) във вид на шлам,с потока на водата.Обработената с неутрализатора вода разбива и отделя вече образувалия се и отпреди насложен по стените на водоносителите стар котлен камък и възпрепятствува образуването на нов. Оптималният интервал на скоростта на водата в неутрализатора на твърдостта на водата е от 0,5 - 4,0 м/секунда. Магнитната обработка на водата не изисква каквито и да са химически реактиви и затова този метод е абсолютно чист по отношение на екологията.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ХМС ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ХМС