• Къде се намирам:

Кошница

0.00 лв. (0)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ХМС

ID ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Спасението е в магнитния декарбонизатор “ ХидроМагнитнаСистема”. Този уред спада към системите за хидро-магнитна обработка на водата. В корпусът на “ХидроМагнитнаСистема”, изработен от устойчив термопластичен еластомер, е монтирана магнитна система, формираща мощно магнитно поле с ефективна конфигурация.

Всеки е виждал компас и знае, че магнитната му стрелка се ориентира по силовите линии на земното магнитно поле и показва направлението север – юг. Подобно взаимодействие протича и между заредените частици (йони и клъстери) и силовите линии на магнитната система на “ХидроМагнитнаСистема”.За разлика от магнитната стрелка на компаса дори и най-тежките йони са с несравнимо малка маса, а напрегнатостта на магнитното поле на “ ХидроМагнитнаСистема “ е хиляди пъти по-голяма от напрегнатостта на земното магнитно поле.

В резултат на това заредените частици се прихващат от магнитното поле и движейки се спирално по силовите му линии навлизат в зони с нарастваща напрегнатост на полето. По подобен начин и клъстерите взаимодействат с магнитнотополе. В резултат на това водните молекули, включени в клъстерите, извършват колебателни движения с нарастваща честота. Възниква магнито - хидродинамичен резонанс, водещ до разрушаване на клъстерите. Фиг. 6 Взаимодействие на заредените частици с магнитното поле .В резултат на това възникват зони с висока йонна концентрация и се създават предпоставки за ускорено протичане на химическа кристализация. Така дори и при стайна температура започва формиране на дребно кристална маса от калциев карбонат, която се отделя като утайка и сеизхвърля с отпадните води. Нарушеният йонен баланс води и до постепенно разрушаване на старите отлагания от котлен камък. В резултат на магнитната обработка, се предотвратява вредното влияние на твърдата вода и се създават условия за отстраняване на старите натрупвания без употреба на химически средства за омекотяване.

Къде и как може да се използва магнитен декарбонизатор “ХидроМагнитнаСистема “
Декарбонизаторът “ ХидроМагнитнаСистема “ е предназначен за обработка на водата непосредствено в пералните и съдомиялни машини. Както и за малки, средни и големи домакинства, коопераций, новостроящи се сгради, и всички промишлени дейности.

ПРЕДИМСТВА НА “ХидроМагнитнаСистема”
“ХидроМагнитнаСистема” е уред от ново поколение, благодарение на който се отстраняват най-сериозните проблеми, дължащи се на твърдатавода като същевременно с това многократно се повишава качеството на пране или миене на съдове. Използването на “ХидроМагнитнаСистема” гарантира:• Ефективно и трайно разрешаване на проблемите с котления камък, предпазване на нагревателите и удължаване живота на пералните и съдомиялни машини;
• 100% икономия на омекотител за вода;
• 65% икономия на перилен препарат;
• 65% икономия на омекотител за тъкани;
• 30% икономия на електроенергия;
• спестяване на пари;
• запазване цветовете и формите на дрехите за по-дълго време;
• неограничен срок на годност;
• отлични резултати при пране на дрехи и миене на съдове;
Икономическият ефект от използването на “ХидроМагнитнаСистема” може да се оцени по данните, посочени в следващата таблица, в която са сравнени разходите при пране без и с използването на “ХидроМагнитнаСистема”.
Всеки уред “ХидроМагнитнаСистема” се изплаща напълно след около 30-40 пранета, след което той ви спестява средно по 0.55 $ на всяко пране. Не бива да сезабравя, че наред с реално спестените пари, използването на “ХидроМагнитнаСистема” води до значително увеличаване живота на пералнята или съдомиялната машина, както и до запазване на качествата на дрехите за по-дълъг период от време.

Най-често задавани въпроси и техните отговори :
1.Неутрализаторът на твърдостта на водата ( XMC ) филтър ли е ?
Не, неутрализаторът на твърдостта на водата не е филтър. При преминаване през него химичният състав на водата не се променя. Променят се структурата и физичните свойства на водата. Съединенията на калция и магнезия придобиват “мека” кристална форма и губят способността да се отлагат в “мъртва хватка” по повърхностите на тръбите.

2.Може ли да се използва ХМС за производство на дестилирана вода ?
Не, защото химичният състав на водата не се променя. Ако има потребност от обезсолена вода трябва да се използват други методи.

3.Колко дълго обработената с ХМС вода запазва своите полезни “антинакипни” свойства?
От 3 дни до 8 дни в зависимост от температурата, състава на водата и вида на хидромагнитната система.

4.Кое свойство на ХМС я прави предпочитана пред другите методи за отделяне на накипи (химически, ултразвук, електромагнитни)?
Веднъж монтиран неутрализаторът на твърдостта на водата не изисква обслужване. Той работи винаги когато има консумация на вода. Няма нужда от скъпи химически реактиви, които рано или късно ще се превърнат в екологичен проблем. В сравнение с ултразвуковия метод ХМС действа значително по-меко.Системата освобождава накипите измивайки ги постепенно в течение на един до два месеца. През това време няма нужда от филтри и не може да се получи “забиване” на системата с последващото и извеждане от строя. Освен това вътрешните повърхности на системата не са изложени на допълнителна корозия.За разлика от ел.магнитният метод за работата на ХМС не е необходимо ел. захранване,отсъства вероятността от пробив в намотките, защото на всички е известно, че електричеството и водата са лоши съседи.

5.Какви са слабите места на ХМС ?
В ХМС се използват постоянни магнити на основата на редки метали.Те запазват своите свойства много дълго време( в течение на десетки години ), но ако бъдат прегряти с температура на водата над 110-120 градуса по Целзий магнитните им свойства могат да отслабнат.Затова е необходимо да се монтират там, където температурата на водата не превишава тези стойности.

6.Защо магнитната обработка на водата с постоянни магнити не е получила разпостранение по рано?
За получаване на съществен ефект при магнитната обработка на водата се изисква мощно магнитно поле.Тези постоянни магнити, които промишлеността е създавала в миналите години за битови и производствени нужди не са имали необходимата мощност, а магнитните им свойства са се губили достатъчно бързо - за 2-3 години.Всичко се промени в последните няколко години,когато станаха достъпни разработките на военно-промишленият комплекс. Използваните в ХМС постоянни магнити притежават високомощно поле, при това не губят качествата си в течение на десетки години.

7.На какво място трябва да се монтират ХМС?
Ако системата е открит тип – желателно е на 3-4 м. преди защитаваното устройство. Това разстояние е необходимо за “съзряване” на центровете за кристализация след магнитната обработка на водата. Във всеки случай-не по-малко от 2 м. При затворени системи /циркулационни системи/ това разстояние не е важно, но най-добре е ХМС да е монтирана след циркулационната помпа.

8.По какви съображения се избира ХМС?
Определящ се явява разхода на вода.Той трябва да е под максималната производителност на ХМС, но е желателно да бъде по средата на производителността й Втори параметър е диаметъра на тръбата.

9. Нужно ли е обучение за работа с ХМС?
Системата е толкова проста и надеждна, че не е необходимо никакво обслужване. Нужен е техник по монтажа и това е всичко. Ако все пак имате въпроси ние ще Ви помогнем.

10. Гарантирани ли са обеми, асортимент и срокове на доставка?
Неутрализаторите на твърдостта от Ду15 до Ду100 се произвеждат серийно и необходимите количества ги има на склад. По поръчка може да бъде всяко количество /в това число и от Ду 125 до Ду 500/ за срок от 6 седмици.

11. Има ли значение начина на монтаж?
Не, няма. ХМС може да се монтира хоризонтално, вертикално или под всеки ъгъл, стига връзките да са надеждни.

12. Има ли значение посоката на водата през ХМС?
Не, няма, в системата посоката на водата е без значение.

13. За колко време се “промиват” вече съществуващите отлагания от накипи?
Ако се вземе за пример водогреен котел със средна мощност, то интензивното отделяне започва примерно след седмица и завършва след 2 месеца работа на ХМС.

14. Остава ли водата, преминала през неутрализатора на твърдостта с остатъчен магнетизъм?
Не, водата не е носител на магнитни свойства. При преминаването си през ХМС магнитното поле променя кристалната структура на разтворените във водата соли.Самата вода след обработка си остава магнитно неутрална.

15. Можете ли да разчитате на наше съдействие по доставка на ХМС?
Безусловно. Ние работим със спедиторските фирми “Спиди”, “Еконт”, “Булпост, а е възможен вариант за доставка и по БДЖ.

16. Какво влияние върху организма на човека оказва водата, обработена с ХМС?
Изключително благотворно. Тази вода е биологически по-пълноценна, защото възвръща своето първоначално, природно състояние. Нашата собствена практика свидетелства за това, че при използване на намагнитена вода преминават бързо много кожни проблеми – обриви, зачервявания, рани. Ефекта се получава достатъчно бързо- в срок от 10 дни. Обработената с магнитно поле вода извежда от организма и образувания сходни с накипите: зъбен камък, камък в бъбреците. Нормализира се артериалното налягане.