• Къде се намирам:

Кошница

0.00 лв. (0)

Агротехнически приложения на магнитната

ID 900905

 

Агротехнически приложения на магнитната вода

Природното земеделие към което отнасяме съвременните органично и биодинамично земеделие заема уверено своето място по цялата планета. В България то е определено като стратегически приоритет в развитието на селското стопанство за периода 2014-2020 година..

Природен метод е използването на структурирана вода в случая чрез магнитно поле. Такава вода има структура с разкъсани водородни връзки, поради което притежава понижено повърхностно напрежение и като следствие – повишена проникваща способност през клетъчната мембрана. Тя става достъпна за използване след откриването на промяна в свойствата на водата протичаща в земното магнитно поле от Майкъл Фарадей през 1864 година.[5] Той установява индуциране на електродвижаща сила в течаща вода, когато я пропуска през електропроводяща тръба. Промишлено използване на магнитната вода осъществява инженер Вермайрен от Белгия презпериода 1938 – 1945 година[6].Първите сведения за увеличаване ръста на растенията при поливане с магнитна вода са от 1965 година, за което съобщава Вили Класен.
Поливането с магнитна вода води до подобряване на клетъчния метаболизъм и растежното регулиране в растенията, също такасе повишава устойчивостта им на външни въздействия, подобрява се техния хомеостазис.

Магнитната вода понижава повърхностното напрежениеи вискозитета, с което се улеснява транспорта на хранителни вещества в капилярите на растенията и нейната проникваща способност през клетъчната мембрана,също така тя въздейства с енергетичното си поле, и придава виталитет на растенията.

Агротехническите приложения на се свеждат до стандартни операции в растениевъдството - поливане, оросяване, ратене на семена.

Резултатите се проявяват в ускоряване на витаминния синтез, повишаване на минералното съдържание на плодовете и зеленчуците, подобряване на вкусовите качества, ускоряване на зреенето, увеличаване на добивите.
С практически изследвания на Институт по физиология на растенията към БАН едоказананейнатаспособностзаповишаваненаестественатасъпротивителна способностнарастителните организмикъмзаболявания и външни негативни въздействия, включително абиотични екологични фактори.

Предимствата при използване на магнитната вода за поливане в растениевъдството са:

o Подобряване на метаболизма на растенията

o Подобряване на хомеостазиса на растенията

o Повишаване на добива от растенията до 40 %

o Ускоряване на зреенето до 14 дни

o Повишава се кълнеямостта на семената

o Намалява се нитратното съдържание в продукцията

o Регулира се киселинността на почвата

Агротехнически  приложения на магнитната Агротехнически  приложения на магнитната Агротехнически  приложения на магнитната