• Къде се намирам:
 

Кошница

0.00 лв. (0)
Котлен КАМЪК  - Почистване на отлагания от ВАРОВИК
Система за  защита  от накипи и корозия
Неутрализаторът на твърдостта ХМС обезпечава:
- предотвратяване на образуването на накипи от ВАРОВИК И КАРБОНАТНИ СЪЕДИНЕНИЯ
- отделяне на съществуващите накипи
- подобряване на топло-отдаването ,ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАКИПИ И ОБРАЗУВАНИЯ
- намаляване разхода на гориво и електроенергия при топлообмена 
- увеличаване срока на годност на оборудването ,душове , батерии , стъкла и пана в бани и мокри помещения от съществуващи или бъдещи образувания на накипи от варовикови съединения.
НАШИ КЛИЕНТИ СА РЕДИЦА ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ. 
КАТО НАША ОСНОВНА ГОРДОСТ СА ИНСТАЛИРАНИТЕ ХИДРО МАГНИТНИ СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВАРОВИКОВИ СЪЕДИНЕНИЯ В МРЕЖАТА НА РЕДИЦА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ КОИТО В ЗАТВОРЕНИЯ ЦИКЪЛ Е ЛЕСНО ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И СЪЗДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ – „СОДИ ДЕВНЯ“ Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПРИ КОИТО Е КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ. 
СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯТА, РАЗХОДИТЕ В КОМПАНИЯТА „СОДИ ДЕВНЯ“  -  ПО ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК /ШЛАКА / ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ РАБОТЕН ЦИКЪЛ НА ТОПЛООБМЕННИЦИТЕ ПРЕУСТАНОВИХА НУЖДИТЕ ОТ ЕКИП ЗА РЕМОНТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТОПЛООБМЕННА ИНСТАЛАЦИЯ.
Друг наш клиент са „Промет Стиил” АД произвеждаща стомана горещо валцована арматура - високотехнологично предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани. На територията на Промет Стиил АД работи напълно автоматизиран арматурен двор за производството на арматурни детайли с различна степен на сложност. От 2010г „Промет Стиил” АД е част от групата на Метинвест.. ПРИ АМОРТИЗИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДНАТА ИМ СИСТЕМА СА СВЕДЕНИ ПРОБЛЕМИ СЪС ВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ДО АБСОЛЮТНИЯ МИНИМУМ. ТРЪБИТЕ КОИТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ СА СЕ НУЖДАЕЛИ ОТ ЕЖЕСЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ДНЕС РАЗЧИТАТ НА ХИДРО МАГНИТНИ СИСТЕМИ ПРОТЕВ КОТЛЕН КАМЪК ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СПЕСТЯВАТ ОГРОМЕН ПАРИЧЕН РЕСУРС.
Хидромагнитната система, която Ви предлагаме за предотвратяване на нови и отстраняване на стари отлагания от Варовик всъщност променят твърдостта на преминаващата през нея вода като възпрепятства образуването на накипи и отстранява съществуващите вече отлагания по мрежата. Неутрализатора – ХМС предоставен единствено от ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД на територията на Р.България     действа посредством силно циклично магнитно поле, което е създадено от съвременни високоенергетични магнити. 
Под  влиянието на това поле се променят физичните свойства на водата и в резултат съдържащите се в нея соли на калция  и магнезия  променят способността си да се отлагат под формата на плътен камък или така наречения ВАРОВИК. 
Водите с високо съдържание на варовик (като тази в Североизточна България) се наричат твърди. При загряването на такава вода до температури над 50 °C, варовикът се отлага по водопроводните  части. Тези отлагания са известни като „котлен камък“ или „накип“ , наричан за кратко ВАРОВИК.
Това води до износване, стесняване на пропускащите течения и запушването им.
Калциевият карбонат е химично съединение с формула CaCO3. Среща се в големи количества по целия свят в скалите и е градивно вещество за черупките на различни водни животни. Но във нашето ежедневие той е причина за амортизацията на редица домакински уреди и професионални системи за охлаждане , затопляни или почистване във редица области с високо съдържание на Варовик.
Твърдата вода има високо съдържание на минерали и образува котлен камък, който разрушава пералните и съдомиялните ни машини. Дори по-голям проблем са рисковете, които твърдата вода представлява за нашето здраве, кожа и коса. 
Твърдостта на водата се определя от количеството на разтворените в нея калциеви и магнезиеви бикарбонати, калциев сулфат (гипс), магнезиев сулфат и други соли. При нагряване част от разтворимите във водата калциеви и магнезиеви соли се превръщат в неразтворими и се наслагват върху точката на нагряване – ако водата е в метален съд, то отлагането се натрупва по стените и дъното на съда, а ако е нагревател, както при електрическите бойлери, се наслагват върху него. Това е т. нар. котлен камък.
Хидромагнитната система може да се използва за защита на системите за отопление, оборудване на басейни, мрежите за студено и топло водоснабдяване, парни и водни котли, бойлери и топлообменници, промишлени системи за охлаждане и овлажняване на въздуха. .
Неутрализаторът има  следните  технически  параметри :
основна  система се  явява  магнитният   материал  неодим-желязо-бор  ( Nd–Fe–B);
магнитната   енергия на  материала на сърцевината е  (ВН)  > 260 кДж/ м3 ;
остатъчната магнитна  индукция  на сърцевината е  1,15 – 1,25 Тл ;
радиалната  съставляваща на  магнитната индукция в близост до вътрешната стена на корпуса е не по-малко от  0,2 Тл ;
максимално налягане на водата - 0,8 Мпа, при предварително заявяване - до 1,6 Мпа;
скорост на протичащата вода през ХМС    - 0,5 – 4,0 м/с.
Неутрализаторите се  подразделят  на  битова  и  промишлена  серия:
Битовата серия се произвежда в  резбови изпълнения и е предназначена за разход на вода от  0,08 до 2,0 м.куб/час  (соответно  на тръбопроводи с диаметър 15-20 мм) ( ½” – ¾”).  Материалът на    корпуса   е от  неръждаема стомана.
Промишлената серия се произвежда във фланцеви вариант.  Разчетена е за разход на вода от  0,2 до 1100 м.куб/час  (соответно на тръбопроводи с  диаметър  15 – 500 мм). Материала на    корпуса за  Ду 15, 20 и 25 мм е неръждаема  стомана.  Корпусите на   Ду 32 мм  и по-големите са изпълнени от високо въглеродна стомана.
Неутрализаторът на твърдостта ХМС обезпечава:
-предотвратяване на накипообразуването;
-отделяне на съществуващите накипи;
- подобряване на топлоотдаването;
- намаляване разхода на гориво и електроенергия;
- увеличаване срока на годност на оборудоването.
Неутрализаторът лесно се монтира, надеждна и дългогодишна е експлоатацията му, не иска абсолютно никакво обслужване и бързо се  изплаща.   При това липсват разходи на електроенергия, материали и консумативи при гаранция на производителя от 25 до 50 години. Срок на  доставка на  ХМС  до клиента–  до  3  дни. При  количества  60% предплата.  Времe   за  изработка  на  системи от  Ду  125  мм  и  по-голям  - от  2 до 4 седмици. Водата е безценен дар на природата. Тази на пръв поглед проста течност, съставена от един кислороден и два водородни атома, притежава уникални свойства, които са основен фактор за съществуването на живота. Едно от тези свойствае способността й да разтваря повечето от известните ни органични и неорганични вещества и газове.
Причини за твърдостта на водата
Преходите на водата от твърдо в течно и парообразно агрегатни състояния са причина за кръговрата й в природата. При това се осъществява пренос на огромни количества вода отедни към други райони на земната повърхност. Едновременно с това водата разтваря и пренася големи количества вещества, формирайки релефа на земната повърхност. Благодарение на разтворените във водата кислород и въглероден диоксид съществува живота във водните басейни. Кислородът и въглеродният диоксид постъпват във водатакакто от атмосферата, така и в резултат на жизнената дейност на водните флора и фауна.Въглеродният диоксид взаимодейства с водата и образува въглеродна киселина. H2O + CO2H2CO3 Когато водата преминава през варовикови скали и почвени слоеве, въглеродната киселина разтваря карбонатите на калция и другите съпътстващи го елементи – магнезий, желязо, манган и др. Основно протича следната реакция, при която трудно разтворимият калциев карбонат се превръща в разтворим калциев кисел карбонат (бикарбонат) : Ca CO3+ H2CO3Ca (HCO3)2 Наличието на кисели карбонати на калция и магнезия сапричина за твърдостта на водата, т.е. за способността й да образува накипи (котлен камък) при загряване в съдове и съоръжения. Водата винаги притежава известна твърдост. Тя се колебае в широки граници, в зависимост от характера на растителността и почвата във водосборния район. Съгласно нормите, за употреба в бита се допуска вода с твърдост от 1,3 до 7,5 мг/екв./л. Механизъм на отлагане на котлен камък от твърда вода. Водната молекула може да се оприличи на равнобедрен триъгълник. На единия връх е разположен кислороден атом, а на другите два върха са разположени водородни атоми. Ъгълът, който сключват връзките между водородните атома и кислорода е 104,50. Това придава силно изразена полярност на водната молекулата и можем да си я представим като дипол с ясно изразени положителен и отрицателен полюс. В резултат на електростатичните сили на взаимно привличане и отблъскване водните диполи формират динамични пространствени структури, наречени клъстери. Центърът, около който се образува клъстера, може да бъде всеки положителен или отрицателен йон от веществата, разтворени във водата. Така йоните се обвиват в своеобразни пашкули от водни молекули, които пречат на химичните взаимодействия между тях. Енергията на връзките между водните диполи, изграждащи клъстера е незначително по-висока от енергията на топлинното им движение. Това е причина за тяхната термична неустойчивост. При контакт на водата с нагрети повърхности клъстерите се разрушават. Създават се условия за ускорено протичане на йонни реакции, водещи до възстановяване на калциевия кисел карбонат, който впоследствие се разлага термично по схемата: Получава се калциев карбонат и въглеродна киселина, която се разлага на вода и въглероден диоксид. Разтворимостта на калциевия карбонат във вода силно намалява с повишаване на температурата (обратна разтворимост). В резултат на пресищането на разтвора, калциевият карбонат се отлага под формата на накип (котлен камък) .Фиг. 3 Температурна зависимост на разтворимостта на калциевия карбонат във водаПо аналогичен начин се разлагат киселите карбонати и на другите метали.
Защо котленият камък създава проблеми?
Слоят от котлен камък има силно порьозна структура и действа като топлоизолатор, влошаващ топлообмена между нагревателя и водата. За сравнение медта има коефициент на топлопроводност 389,6 W/m.K, стоманата 45,4 W/m.K, а котленият камък едва 0.08 W/m.K. Влошеният топлообмен води до термично претоварване и изгаряне на нагревателите и преразход на електроенергия.
Сравняването на данните за консумираната електроенергия от електрически водонагреватели, работещи в райони с различна твърдост на вода показва, че при работа с твърда вода се изразходва до 40% повече електроенергия отколкото при работа с мека вода.
Използването на твърда вода в перални и съдомиялни машини, освен до образуването на котлен камък по нагревателите и преразход на електроенергия, води и до други неприятни явления, свързани с химическо взаимодействие между веществата, пораждащи твърдостта на водата и активните субстанции на перилните препарати. Последните представляват смес от разтвориминатриеви или калиеви соли на висши мастни киселини ( стеаринова, палмитинова, олеинова и др. ).
Ефективността на перилните препарати при употреба в твърда вода се понижава многократно, в резултат на получаването на неразтворими калциеви и магнезиеви соли на висшите мастни киселини. Те се отделят като налепи, здравосвързани в структурата на обработваните тъкани, придавайки им сивкаво – жълтеникав оттенък. В резултат любимите ни дрехи бързо овехтяват, губят красотата на формите и цветовете си.За да се преодолее частично неблагоприятното влияние на твърдата вода се налага използване на по-големи количестваперилни препарати и скъпи омекотители.По аналогичен начин стоят нещата и при съдомиялните машини. По домакинските съдове и прибори се натрупватотлагания, губи се блясъкът и красотата на иначе скъпите сервизи за хранене. Като цяло твърдата вода е в състояние да обезсмисли всички усилия на домакините и да увеличи финансовите разходи.
Региони по твърдост на водата
Според твърдостта си природните води се подразделят на няколко групи – много меки, меки, средно твърди, умерено твърди и много твърди. Има няколко разработени класификатора по отношение степента на твърдост, но за съжаление, няма единен такъв.
Група 1 (с много меки води) – София, Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Смолян, Пещера, Златоград, Самоков, Ботевград, Карлово, Калофер, Сопот;
Група 2 (с меки води) – Момчилград, Мадан, Велико Търново;
Група 3 (със средно твърди води) – Ардино, Троян, Тетевен, Пазарджик;
Група 4 (с умерено твърди води) – Стара Загора, Асеновград, Стамболийски, Първомай, Свищов;
Група 5 (с много твърди води) – Варна, Плевен, Добрич, Пазарджик, Луковит, Разград, Монтана, Ямбол, Пазарджик (в района на Стадиона); Гр. Пазарджик попада в две степени на твърдост поради особености във водозахранването.
Вреди от твърдата вода
Твърдата вода уврежда електроуредите, които използваме ежедневно. Ако забележите котлен камък, то вероятно използвате твърда вода. Минералните отлагания се натрупват върху чайниците, кафеварката, смесителя за вода, но също така и по тръбите. Омекотителите на водата могат да помогнат за намаляване на натрупването чрез използване на йонообмена технология.
Къде е спасението?
Спасението е в магнитния декарбонизатор “ ХидроМагнитнаСистема”. Този уред спада към системите за хидро-магнитна обработка на водата. В корпусът на “ХидроМагнитнаСистема”, изработен от устойчив термопластичен еластомер, е монтирана магнитна система, формираща мощно магнитно поле с ефективна конфигурация.Всеки е виждал компас и знае, че магнитната му стрелка се ориентира по силовите линии на земното магнитно поле и показва направлението север – юг. Подобно взаимодействие протича и между заредените частици (йони и клъстери) и силовите линии на магнитната система на “ХидроМагнитнаСистема”.За разлика от магнитната стрелка на компаса дори и най-тежките йони са с несравнимо малка маса, а напрегнатостта на магнитното поле на “ ХидроМагнитнаСистема “ е хиляди пъти по-голяма от напрегнатостта на земното магнитно поле.В резултат на това заредените частици се прихващат от магнитното поле и движейки се спирално по силовите му линии навлизат в зони с нарастваща напрегнатост на полето. По подобен начин и клъстерите взаимодействат с магнитнотополе. В резултат на това водните молекули, включени в клъстерите, извършват колебателни движения с нарастваща честота. Възниква магнито - хидродинамичен резонанс, водещ до разрушаване на клъстерите. Фиг. 6 Взаимодействие на заредените частици с магнитното поле .В резултат на това възникват зони с висока йонна концентрация и се създават предпоставки за ускорено протичане на химическа кристализация. Така дори и при стайна температура започва формиране на дребно кристална маса от калциев карбонат, която се отделя като утайка и сеизхвърля с отпадните води. Нарушеният йонен баланс води и до постепенно разрушаване на старите отлагания от котлен камък. В резултат на магнитната обработка, се предотвратява вредното влияние на твърдата вода и се създават условия за  отстраняване на старите натрупвания без употреба на химически средства за омекотяване.
Къде и как може да се използва магнитен декарбонизатор “ ХидроМагнитнаСистема “
Декарбонизаторът “ ХидроМагнитнаСистема “ е предназначен за обработка на водата непосредствено в пералните и съдомиялни машини. Както и за малки, средни и  големи домакинства, коопераций, новостроящи се сгради, и всички промишлени дейности.
ПРЕДИМСТВА НА “ХидроМагнитнаСистема”
“ХидроМагнитнаСистема” е уред от ново поколение, благодарение на който се отстраняват най-сериозните проблеми, дължащи се на твърдатавода като същевременно с това многократно се повишава качеството на пране или миене на съдове. Използването на “ХидроМагнитнаСистема” гарантира:• Ефективно и трайно разрешаване на проблемите с котления камък, предпазване на нагревателите и удължаване живота на пералните и съдомиялни машини;
• 100% икономия на омекотител за вода;
• 65% икономия на перилен препарат;
• 65% икономия на омекотител за тъкани;
• 30% икономия на електроенергия;
• спестяване на пари;
• запазване цветовете и формите на дрехите за по-дълго време;
• неограничен срок на годност;
• отлични резултати при пране на дрехи и миене на съдове;
Икономическият ефект от използването на “ХидроМагнитнаСистема” може да се оцени по данните, посочени в следващата таблица, в която са сравнени разходите при пране без и с използването на “ХидроМагнитнаСистема”.Всеки уред “ХидроМагнитнаСистема” се изплаща напълно след около 30-40 пранета, след което той ви спестява средно по 0.55 $ на всяко пране. Не бива да сезабравя, че наред с реално спестените пари, използването на “ХидроМагнитнаСистема” води до значително увеличаване живота на пералнята или съдомиялната машина, както и до запазване на качествата на дрехите за по-дълъг период от време.
Най-често задавани въпроси и техните отговори :
1.Неутрализаторът на твърдостта на водата ( XMC ) филтър ли е ?
Не, неутрализаторът на твърдостта на водата не е филтър. При преминаване през него химичният състав на водата не се променя. Променят се структурата и физичните свойства на водата. Съединенията на калция и магнезия придобиват “мека” кристална форма и губят способността да се отлагат в “мъртва хватка” по повърхностите на тръбите.
2.Може ли да се използва ХМС за производство на дестилирана вода ?
Не, защото химичният състав на водата не се променя. Ако има потребност от обезсолена вода трябва да се използват други методи.
3.Колко дълго обработената с ХМС вода запазва своите полезни “антинакипни” свойства?
4.Кое свойство на ХМС я прави предпочитана пред другите методи за отделяне на накипи (химически, ултразвук, електромагнитни)?
Веднъж монтиран неутрализаторът на твърдостта на водата не изисква обслужване. Той работи винаги когато има консумация на вода. Няма нужда от скъпи химически реактиви, които рано или късно ще се превърнат в екологичен проблем. В сравнение с ултразвуковия метод ХМС действа значително по-меко.Системата освобождава накипите измивайки ги постепенно в течение на един до два месеца. През това време няма нужда от филтри и не може да се получи “забиване” на системата с последващото и извеждане от строя. Освен това вътрешните повърхности на системата не са изложени на допълнителна корозия.За разлика от ел.магнитният метод  за работата на ХМС не е необходимо ел. захранване,отсъства вероятността от пробив в намотките, защото на всички е известно, че електричеството и водата са лоши съседи.
5.Какви са слабите места на ХМС ?
В ХМС се използват постоянни магнити на основата на редки метали.Те запазват своите свойства много дълго време( в течение на десетки години ), но ако бъдат прегряти с температура на водата над 110-120 градуса по Целзий магнитните им свойства могат да отслабнат.Затова е необходимо да се монтират там, където температурата на водата не превишава тези стойности.
6.Защо магнитната обработка на водата с постоянни магнити не е получила разпостранение по рано?
За получаване на съществен ефект при магнитната обработка на водата се изисква мощно магнитно поле.Тези постоянни магнити, които промишлеността е създавала в миналите години за битови и производствени нужди не са имали необходимата мощност, а магнитните им свойства са се губили достатъчно бързо -  за  2-3 години.Всичко се промени в последните няколко години,когато станаха достъпни разработките на военно-промишленият комплекс. Използваните в ХМС постоянни магнити притежават високомощно поле, при това не губят качествата си в течение на десетки години.
7.На какво място трябва да се монтират ХМС?
Ако системата е открит тип – желателно е на  3-4 м. преди защитаваното устройство. Това разстояние е необходимо за “съзряване”  на  центровете за кристализация след магнитната обработка на водата. Във всеки случай-не по-малко от 2 м. При затворени системи /циркулационни системи/ това разстояние не е важно, но най-добре е ХМС да е монтирана след циркулационната помпа.
8.По какви съображения се избира ХМС?
Определящ се явява разхода на вода.Той трябва да е под максималната производителност на ХМС, но е  желателно да бъде по средата на производителността й Втори параметър е диаметъра на тръбата.
9. Нужно ли е обучение за работа с ХМС?
Системата е толкова проста и надеждна, че не е необходимо никакво обслужване. Нужен е техник по монтажа и това е всичко. Ако все пак имате въпроси ние ще Ви помогнем.
10. Гарантирани ли са обеми, асортимент и срокове на доставка?
Неутрализаторите на твърдостта от Ду15 до Ду100 се произвеждат серийно и необходимите количества ги има на склад. По поръчка може да бъде всяко количество /в това число и от Ду 125 до Ду 500/ за срок от 6 седмици.
11. Има ли значение начина на монтаж?
Не, няма. ХМС може да се монтира хоризонтално, вертикално или под всеки ъгъл, стига връзките да са надеждни.
12. Има ли значение посоката на водата през ХМС?
Не, няма, в системата посоката на водата е без значение.
13. За колко време се “промиват” вече съществуващите отлагания от накипи?
Ако се вземе за пример водогреен котел със средна мощност, то интензивното отделяне започва примерно след седмица и завършва след 2 месеца работа на ХМС.
14. Остава ли водата, преминала през неутрализатора на твърдостта с остатъчен магнетизъм?
Не, водата не е носител на магнитни свойства. При преминаването си през ХМС магнитното поле променя кристалната структура на разтворените във водата соли.Самата вода след обработка си остава магнитно неутрална.
15. Можете ли да разчитате на наше съдействие по доставка на ХМС?
Безусловно. Ние работим със спедиторските фирми “Спиди”, “Еконт”, “Булпост, а е възможен  вариант  за доставка и по БДЖ.
16. Какво  влияние върху организма на човека оказва водата, обработена с ХМС?
Изключително благотворно. Тази вода е биологически по-пълноценна, защото възвръща своето първоначално, природно състояние. Нашата собствена практика свидетелства за това, че при използване на намагнитена вода преминават бързо много кожни проблеми – обриви, зачервявания, рани. Ефекта се получава достатъчно бързо- в срок от 10 дни. Обработената с магнитно поле вода извежда от организма и образувания сходни с накипите: зъбен камък, камък в бъбреците.