• Къде се намирам:
 

Кошница

0.00 лв. (0)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА - WWW.KOTLENKAMAK.BG , WWW.ETIKET.BG и WWW.SHOP.ETIKET.BG , както и на поддомейните на сайта WWW.ETIKET.BG. Всички обявени цени в сайта shop.etiket.bg са в Българси лева ,с включено ДДС ЗА ДА ИЗПОЛЗВА САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ДОСТЪП ДО СВЕТОВНАТА МРЕЖА ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ ДРУГИ УСТРОЙСТВА, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО WEB-БАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ. ОСВЕН ТОВА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СИ ОСИГУРИ ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ЗА ДОСТЪП ДО СВЕТОВНАТА МРЕЖА ОБОРУДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЮТЪР, МОДЕМ ИЛИ ДРУГO СРЕДСТВO ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” САМО ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА И НЕ ОТГОВАРЯ ЗА КАКВИТО И ДА СА СМУЩЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ОСУЕТЯВАЩИ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ВСЛЕДСТВИЕ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯТА Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД E ЗА УДОБСТВО И МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПРОМЕНЯ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА, КАТО ПРАВИ ПРОМЕНИ И ОБНОВЯВАНИЯ. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЩЕ СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ПРОМЕНИ И ОБНОВЯВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ ИЛИ НЕ. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЪЛНОТАТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСКИ ИЛИ ГРЕШКИ В ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПОРЪЧВА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ПРИ НАПРАВА НА ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ СТОКИТЕ И КОЛИЧЕСТВОТО ИМ, НАЧИНЪТ И СРОКОВЕТЕ ЗА ДОСТАВКА СПОРЕД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА САЙТА ВАРИАНТИ. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО СТОКИ И УСЛУГИ. ПРИ НАПРАВА НА ПОРЪЧКА НА САЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВЛИЗА В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД, КАСАЕЩИ КОНКРЕТНАТА ПОКУПКА И ПОКРИТИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОРЪЧКАТА СЕ СМЯТА ЗА НАПРАВЕНА СЛЕД ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА СЛЕДВАЙКИ ИНСТРУКЦИИТЕ В САЙТА: „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ИМА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ДА ДЪЛЖИ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ ЦЕНАТА, КОЯТО Е БИЛА ПОСОЧЕНА НА САЙТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО-НИСКА ИЛИ ПО-ВИСОКА ОТ НАСТОЯЩАТА. ПРИ ДОПУСНАТИ ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ПУБЛИКУВАНЕТО НА САЙТА, „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ИМА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА И НЕ ДЪЛЖИ ОБЕЩЕТЕНИЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОСВЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ СУМИТЕ ПЛАТЕНИ И/ИЛИ ДЕПОЗИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, АКО ИМА ТАКИВА. ДОСТАВКАТА НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ИЗБРАНИЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НАЧИН И СПОРЕД ПОСОЧЕНИТЕ СРОКОВЕ. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА УДЪЛЖАВА ПОСОЧЕНИТЕ СРОКОВЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. УРЕДИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ОТ КУРИЕР, ДО ВХОДНАТА ВРАТА НА СГРАДАТА, ЧИЙТО АДРЕС Е ПОСОЧЕН КАТО ТАКЪВ ЗА ДОСТАВКА. ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ В САЙТА, ВАЖАТ САМО ПРИ ПОКУПКА ОНЛАЙН ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ДЕПОЗИРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКАТА НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ИЛИ НА НЕГОВИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ДОСТАВКАТА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВЯНАТА ПОРЪЧКА. ПРИ ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕПОЗИРА СУМА РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА В БАНКОВАТА СМЕТКА НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД, ПОСОЧЕНА В ИЗПРАТЕНАТА ФАКТУРА И, ЕДВА СЛЕД КАТО ДЕПОЗИТА БЪДЕ ПОТВЪРДЕН, СЕ ДОСТАВЯТ ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ. С ВСЯКА ПОРЪЧКА ЗА СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ИЗДАВА НАДЛЕЖНА ГАРАНЦИОННА КАРТА С ДАННИТЕ НА СТОКАТА И ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОКОМПЛЕКТОВКА НА ИЗДЕЛИЕТО. СЪГЛАСНО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТОКАТА Е ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ДОСТАВЕНА, А ИМЕННО: АКО Е ОПАКОВАНА И ОПАКОВКАТА Й НЕ Е ОТВАРЯНА (ТРАНСПОРТНАТА ОПАКОВКАТА НА САМАТА ПРАТКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВАРЯНА); ПРИДРУЖЕНА Е ОТ ГАРАНЦИОННА КАРТА, КАСОВ БОН (ИЛИ РАЗПИСКА ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД) И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ; ПО НЕЯ ИЛИ ПО ОПАКОВКАТА Й НЯМА МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ. ЗА ДА ВЪРНЕ СТОКАТА, КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: ДА ИЗПРАТИ ПИСМЕНА ЗАЯВКА ЗА ЖЕЛАНИЕТО СИ ВЪВ ФОРМАТА ЗА РЕКЛАМАЦИИ НА САЙТА WWW.ETIKET.BG; ДА ПОСОЧИ СВОЯ БАНКОВА СМЕТКА, ПО КОЯТО ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА НА СТОКАТА; ДА СЪГЛАСУВА СЪС СЛУЖИТЕЛ НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД АДРЕСА, НА КОЙТО ДА БЪДЕ ВЪРНАТА. ВСИЧКИ ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ПО ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА СА ИЗЦЯЛО ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДО МОМЕНТА НА ОБРАТНОТО ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД ,РИСКЪТ ОТ СЛУЧАЙНОТО Й ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ СЕ НОСИ ИЗЦЯЛО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРЕГЛЕДЪТ НА ВЪРНАТАТА СТОКА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЛУЖИТЕЛ НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДРУГИ ДВАМА СЛУЖИТЕЛИ, КАТО СЕ ИЗДАВА ПРОТОКОЛ. АКО СТОКАТА ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, В СРОК ОТ 7 ДНИ „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СУМА, РАВНА НА ЦЕНАТА НА ЗАКУПЕНИЯ УРЕД. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ЕООД ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ КЛИЕНТА СУМА, АКО Е НАРУШЕНО ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА. НЕЗАВИСИМО ОТ ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ ПРОДАВАЧЪТ ОТГОВАРЯ ЗА ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА С ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗЗП (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ). РЕКЛАМАЦИЯ ЗА УВРЕДЕНА ПРАТКА СЕ ПРАВИ В МОМЕНТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКАТА И В ПРИСЪСТВИЕТО НА КУРИЕР, С КОЙТО СЕ ПОПЪЛВА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА. ПРЕДВИД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” , ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ПРЕДОСТАВИ ВЯРНА, ТОЧНА, АКТУАЛНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕБЕ СИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА (НАРИЧАНА ОТТУК НАТАТЪК С ОБЩОТО НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЧНИ ДАННИ); В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРЕДОСТАВИ ФАЛШИВА, НЕТОЧНА, НЕАКТУАЛНА ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” ИМА ПРАВО ДА ЗАКРИЕ И/ИЛИ ИЗТРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НЕГОВИЯ ПОЩЕНСКИ АДРЕС И ДА МУ ОТКАЖЕ ПО-НАТАТЪШЕН ДОСТЪП ДО ЧАСТ ИЛИ ДО ВСИЧКИ СВОИ УСЛУГИ. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВА IP АДРЕСИТЕ И ДРУГИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА ИМ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА, ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ИЛИ ЗА ДА СЕ СПАЗЯТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. Политика за защита на личните данни: Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област. В зависимост от конкретния случай „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия: обработката е необходима за изпълнение на задълженията на „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка; обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба; обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго; налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента. „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия. При обработването на данните ви „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента. За информация и въпроси, свързани с политиката на „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти! При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти в настоящия сайт се счита, че Вие се съгласявате с текста и попълвате следната декларация: ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик. Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на „ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД” , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни